تعمیرات فتوکپی Ricoh

نمایندگی Ricoh مفتخر است با بهرمندی از تجهیزات و متد های روز دنیا و نیروهای متعهد و متخصص در زمینه تعمیرات فتوکپی ، مشکلات شما را با بهترین راه حل فنی ، کوتاهترین زمان ممکن و کمترین هزینه مرتفع سازد.

همچنین مرکز نمایندگی Ricoh Service ، در زمینه تعمیرات مدل های مختلف دستگاه فتوکپی Ricoh ، بطور کاملا تخصصی فعالیت می کند. دستگاه های فتوکپی Ricoh اکثرا حجیم بوده و قابل جابه جایی نمی باشند، در نتیجه تعمیرات این دستگاه ها تنها در محل صورت می گیرد. در خصوص این گونه دستگاه ها، عملیاتی با عنوان جنرال سرویس صورت میگیرد که هرچند مدت یکبار باید برای هر دستگاه انجام شود و همچنین به بهبود کیفیت کار دستگاه کمک می کند.

تعمیرات فتوکپی ریکو

تعمیرات فتوکپی Ricoh بطور کاملا تخصصی در نمایندگی Ricoh

 • عیب یابی و تعمیر Main Board دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Main Board دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر AC Power دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض AC power دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر DC Power دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض DC Power دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Discharge دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Discharge دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Blank Lamp دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Blank Lamp دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر DEVELOPER Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض DEVELOPER Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Dram Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Dram Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Paper Feed Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Paper Feed Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Fusing Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Fusing Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر MC Charger دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض MC Charger دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Scan Unit دستگاه فتوکپی Ricoh تعویض Scan Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Transporter Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Transporter Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Paper Stop Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Paper Stop Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Optical Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Optical Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر SPF دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض SPF دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر ADF دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض ADF دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Duplex دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Duplex دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Sorter دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Sorter دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Finisher دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Finisher دستگاه فتوکپی Ricoh
 • عیب یابی و تعمیر Stapler Unit دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض Stapler Unit دستگاه فتوکپی Ricoh
[dt_fancy_separator separator_style=”double” separator_color=”accent”]

برخی دیگر از خدمات قابل ارائه نمایندگی Ricoh در زمینه تعمیرات فتوکپی Ricoh به شرح ذیل می باشد :

تعمیرات فتوکپی ریکو

تعمیر چرخ دنده های دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض چرخ دنده های دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات مکانیکی دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات الکترونیکی دستگاه فتوکپی Ricoh

رفع عیوب مربوط به مکانیزم مسیر حرکت کاغذ و ایجاد تصویر در دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر سیستم هیتر دستگاه فتوکپی Ricoh / Heater فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر مسیر خروج کاغذ دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض بردهای دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر دولوپر دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض دولوپر دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر فیوزینگ دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض فیوزینگ دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر درام دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض درام دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر چرخ دنده های دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض چرخ دنده های دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات مکانیکی دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات الکترونیکی دستگاه فتوکپی Ricoh

رفع عیوب مربوط به مکانیزم مسیر حرکت کاغذ و ایجاد تصویر در دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر سیستم هیتر دستگاه فتوکپیRicoh / Heater فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر مسیر خروج کاغذ دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض بردهای دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر دولوپر دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض دولوپر دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر فیوزینگ دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض فیوزینگ دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر درام دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض درام دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر شارژرهای دستگاه فتوکپی Ricoh / تعویض شارژرهای دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر تخصصی برد فرمتر دستگاه فتوکپی Ricoh/ تعویض بردهای فرمتر فتوکپی Ricoh

تست و تنظیم دستگاه با استفاده از نقشه و کد های مربوطه همان مدل دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی و تشخیص قطعات معیوب دستگاه فتوکپی Ricoh

شارژ پودر سبک و سنگین دستگاه فتوکپی Ricoh

عیب یابی سریع و فوق تخصصی فتوکپی Ricoh

در اختیار داشتن جدیدترین کدهای دستگاه فتوکپی Ricoh

کلیه سرویس کدهای دستگاههای فتوکپی Ricoh قدیمی

بکارگیری روش های تخصصی در General Service دستگاه فتوکپی Ricoh

بکارگیری Main Code فتوکپی Ricoh جهت تنظیمات عمومی و تخصصی دستگاه فتوکپی Ricoh

بکارگیری پروگرام های فوق تخصصی دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیرات و رفع ایراد بر مبنای اصول Service کارخانه ای دستگاه فتوکپی Ricoh

و تعمیرات فتوکپی Ricoh در تمامی زمینه ها و مشکلات انواع دستگاه فتوکپی Ricoh

تعمیر فتوکپی ریکو

مطالب مرتبط با تعمیرات فتوکپی Ricoh

نمایندگی Ricoh / نمایندگی تعمیرات فتوکپی Ricoh / نمایندگی رسمی تعمیرات فتوکپی Ricoh / نمایندگی اصلی تعمیرات فتوکپی Ricoh / نمایندگی تعمیرات دستگاه فتوکپی Ricoh / نمایندگی تعمیرات تخصصی دستگاه فتوکپی Ricoh / نمایندگی تعمیرات تخصصی دستگاه فتوکپی Ricoh / نمایندگی خدمات پس از فروش دستگاه فتوکپی Ricoh / نمایندگی رسمی فروش دستگاه فتوکپی Ricoh / نمایندگی اصلی فروش دستگاه فتوکپی Ricoh / فروش دستگاه فتوکپی Ricoh با گارانتی اصلی / تعمیرات فتوکپی Ricoh

Ricoh Copier Main Board / Ricoh Copier High Voltage / Ricoh Copier AC power / Ricoh Copier DC Power / Ricoh / Copier Discharge / Ricoh Copier Blank Lamp / Ricoh Copier DEVELOPER Unit / Ricoh Copier Dram Unit / Ricoh Copier Paper Feed Unit / Ricoh Copier Fusing Unit / Ricoh Copier TC Charger / Ricoh Copier MC Charger / Ricoh Copier Scan Unit / Ricoh Copier Transporter Unit / Ricoh Copier Paper Stopped Unit / Ricoh Copier Optical Unit / Ricoh Copier SPF / Ricoh Copier ADF / Ricoh Copier Duplex / Ricoh Copier Sorter / Ricoh Copier Finisher / Ricoh Copier Stapler Unit

مطالب مرتبط

فهرست